از وقتی عینک می زنم، نمی دانم رنگ واقعی کدامست.

چشم چیزی می گوید و عینک چیز دیگر. رنگ واقعی را جایی بین آن دو گم کرده ام!

/ 2 نظر / 5 بازدید
روان پریش مزمن

سلام دینا جان. هنوز در این ولایتی ؟ ایام به کام. سبز باشی یا آبی. هرکدام که راحت تری.

bebe

واقعیت رو باید جایی پشت آن دو گم کرده باشی!