حتی سپيدی کاغذ محرم حرفهای من و تو نيست.

خود هرچه می خواهی از اين سپيدی بخوان.

/ 1 نظر / 6 بازدید
مرجان

سلام به دينای عزيزم....زيبا نوشتی...هيچ محرمی نيست و من ميسوزم در ميان اين نامحرمانی که دم از دلسوزی ميزنند.......منتظرت هستم