ديروز از خرمشهر گفتم و ممد نبودی. ديروز روز پلی تکنيک بود، روز دانشگاه تهران بود و يار دبستانی! و امروز روز خرمشهر است. صفحات تاريخ ورق می خورند و آن گونه که بايد باشند،‌رقم می خورند. ديروز ممد نبودی خوانديم، امروز روز نوبت  ياردبستانی است.

/ 1 نظر / 7 بازدید
Farshooshtar

سلام نجوم هميشه خيلی خفن بوده عجيب و بسيار اسرار آميز