امروز حسابی باران بارید، دلم نیامد چترم را باز کنم. دو ساعتی زیر باران بودم. عالی بود، مردم با عجله راه می رفتند تا خود را به زیر چتری برسانند و گاهی هم با تعجب نگاهی به من می انداختند که چترم را باز نکرده بودم و بی هیچ شتابی زیر باران قدم می زدم. <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

چترم خشک ماند ولی لباسهایم نه!   

 

/ 2 نظر / 9 بازدید
بيليارد

خيلی جالبه اسم دختر من هم رينا است