حال این روزهای من

بعضی‌ها آن‌قدر خوبی نمی‌کنند که دوستشان داشته‌باشی، ولی بعضی‌ها آن‌قدر بدی می‌کنند که حتما از آنها متنفر شوی.

/ 4 نظر / 11 بازدید
با احترام

[خداحافظ]

پانته آ

نبینم بد خواه مدخواه داشته باشی دوستم. بگو که بیام پدرش رو در بیارم.

راه میانبر

لقمان را گفتند ادب از که آموختی. گفت از بی ادبان.

هومن

بعضي‌ها هم آنقدر خوب‌اند كه نمي‌تواني دوستشان نداشته باشي.