بهار مي آيد!

سبزه هاي تازه جوانه زده،

ماهي قرمز تنگ بلور،

سيب سرخ و آب پاك،

آينه،‌ سنبل و شمع،

كاسه ي داغ سمنو،‌

سنجد و سكه ي زر،‌

چشم بر عقربه ي ساعت دارند و

دل بر جوانه ي تازه رسته.

چشم به راه بهارند و

دل داده ي آواز چكاوك.

چكاوك مي خواند،

جوانه مي رويد،

عقربه ها مي چرخند،

بهار مي آيد!

/ 1 نظر / 7 بازدید
از زندگي

سلام ! به به از اين شعر بهاری زيبا !‌ مرسی :)